Život na niti

Věříte ve splnění svých snů či přání?

Pak tedy nejspíš musíte navštívit toto posvátné místo, ležící nedaleko Agry v indickém státě Uttar Pradesh.

Pevnost Fatephur Sikri patří mezi architektonické skvosty pocházející z dob vlády Mugalské dynastie a proto je i právem zařazena na seznam světových památek UNESCO. Palác  je dodnes zachován v původní podobě. Je vybudován z červeného piskovce a návštěvníci zde mohou i v současnosti spatřit bývalou mincovnu, klenotnici a  oddělené královské paláce jeho dvou manželek, které byly každá jiného vyznání.

Není to však jen krása, která tento nádherný palác proslavila. Jeho věhlas umocňuje i neuvěřitelný a pravdivý příběh, jež tento architektonický klenot provází.

Psal se rok 1556, když Král Akbar Veliký, v pořadí třetí panovník Mugalské dynastie, usedl na trůn po nenadálé smrti svého otce. Akbar byl velmi mocný a pokrokový panovník a rovněž úspěšný vojevůdce.  Za jeho vlády došlo k nebývalému rozkvětu Indie a k dynamické obchodní expanzi. On sám byl rovněž patronem umění, vzdělání, kultury. a literatury. Ale především vytvořil první centralizovaný systém státní správy v zemi a zavedl účinné politické a sociální reformy. Byl to nadevše velmi úspěšný muž.

I přesto přese všechno  však nebyl šťastný. Vroucně očekávaný následník  trůnu stále nepřicházel.….

Proto jednoho dne zarmoucený Akbar navštívil známého světce Salima Chisthi s prosbou, aby se za něj modlil a pomohl mu  přivolat vytouženého syna.  Za to mu nabídl svůj královský vděk. 

A jak bylo vysloveno, nakonec se také stalo. Modlitby byly vyslyšeny a proroctví svatého muže naplněno. V roce 1569 se v tehdejší malé vesnici Sikri narodil následník trůnu princ Salim, později přejmenovaný na Jahangira.

Král Akbar dostál svému slibu a po Jahangirových druhých narozeninách  začal s výstavbou nového, moderního, opevněného města a paláce . Město dostalo název  Fatehpur Sikri “ Město vítězství” jež připomínalo královo vítězné tažení v Gujaratu v r. 1573. Královský život tehdy totiž nebyl žádný med. Zejména Mugalové se opravdu činili. Během života budovali paláce, města, rozvíjeli vzdělání, vědu, literaturu a umění ale rovněž stále někde válčili. Ať už svá území rozšiřovali, nebo je jen chránili před nepřítelem.  A v neposlední řadě se zodpovědně starali o své královské manželky, početnou družinu konkubín a také  konzumovali bezedné zásoby vína a opia.

Osud na niti

Hrobka Salima Chishti

Světci nejsou bohužel bohové, a proto i Salima Chisti zemřel přirozenou smrtí. Král  Akbar dal na místě jeho  modlitebny vybudovat překrásnou  mramorovou hrobku., která se stala jednou z nejvýznamnějších svatyní Sufi v Indii. Stavba je mistrovské  mramorové dílo a stojí  opravdu přesně na místě, kde mystik Salim Chisti  po celý svůj život každý den sedával a oddával se svým modlitbám. Vchod do hrobky má čtyři tenké sloupy s jedinečnými hadími reliéfy. Bílé mramorové zdi jsou zdobeny  překrásným krajkovým vzorem.

Po vice než 400 let je tento monument  zachován ve své původní kráse. Denně toto místo navštěvují tisíce a tisíce nových poutníků a turistů z celého světa. Přicházejí, aby zde položili květiny, modlili se a především  uvázali svou tkanici ve víře, že jejich toužebná přání  budou splněna. Mnohým se to opravdu vyplní. Pak ale musí učinit ještě další krok. Stejně jako král Akbar před čtyřmi stoletími.  Musí se na toto posvátné místo vrátit a jakoukoliv tkanici rozvázat. Jen tak mystická nadpřirozená síla Salima Chistiho může pokračovat dál. Stejně tak, jak to kdysi učinil král Akbar, který zde nechal vybudovat nádherné město Fatephur Sikri.

Určitě toto místo doporučuji navštívit. Je vzdálené pouhých pár kilometrů od Agry, přímo na cestě z Jaipuru do Taj Mahalu. Město už dávno nepřipomíná svou  původní slávu, bylo opuštěno již kolem roku 1610, nejspíš kvůli nedostatku vody. Ale možná také, že pozbylo své důležitosti. Tehdejší panovníci  podřizovali svá hlavní sídla a města především svým potřebám a státním zájmům.

Blanka  Jeetendra Varma, Mumbai, Indie, říjen 2019

Author: blankavarma

Vyrostla jsem v Praze a celý život toužila žít v Africe. Na chvilku jsem si to zkusila, ale osud mě nakonec zavál dál na východ, do Indie. A jsem mu za to vděčna. Život v cizině a vedle cizince může učinit život vzrušující. A to ten můj nepochybně je. Můžete ho prožívat se mnou, jestli chcete. Vítejte na palubě!

Leave a Reply