Český Shitstorm

Není to tak dlouho, co jsem psala o známé indické novinářce Priya Ramani, která se díky světovému hnutí Me too rozhodla vytáhnout svého kostlivce ze skříně a publikovat svou zkušenost se sexuálním predátorstvím. A to za cenu dehonestace na veřejnosti, ztráty soukromí, ale také nebezpečí ztráty skutečné svobody, neboť čelila obvinění z pomluvy. Priya na konci soud vyhrála. A to především díky tomu, že se k ní přidaly se svými svědectvími i další postižené ženy.

Ta poslední kauza oblíbeného českého politika ukázala v nahotě jak moc naše společnost, ale i politici, stále zaostáváme v pochopení lidských a především ženských práv. Mě opět překvapilo, kolik žen v Česku tak moc pohrdá svými slabšími kolegyněmi a kolik z nich naopak tolerují, predátory, nebo je dokonce obhajují. Překvapuje mě, jak moc postrádáme empatii s obětmi, když jde o trestný čin znásilnění. My Češi jsme zatvrdli ve středověku a jsme na to dokonce patřičně hrdí.

Nevadí nám, že máme nedokonalý zákoník, který nahrává pachatelům, protože my nakonec nejlíp víme, že oběť si za to dycinky může sama. My totiž ty predátory a psychopaty vysloveně zbožňujem. Jak jen se nákej objeví, hned ho pošlem do parlamentu, do Strakovky, nebo rovnou na hrad.

Pokusila jsem se na Ferigate podívat pohledem tří rozdílných trestních zákonů, zemí odlišných kultur. Porovnala jsem Indii, Česko a Anglii. A jak jsme tedy na tom?

Zatímco v Indii i Anglii je znásilnění definováno, jako sexuální styk se ženou proti její vůli a bez jejího souhlasu, v Česku musí oběť dokázat, že se aktivně bránila násilí. Dokud prostě nemá aspoň trochu zlomený vaz, nebo vyražené zuby, její šance u soudu je mizivá. Jestliže v Indii je minimální sazba trestu za znásilnění 10 let odnětí svobody s možností prodloužení na doživotí, tak v Česku jsou to pouhé 2 roky. 15 let a víc dostane pachatel teprve, až když svou oběť umlátí k smrti. Ovšem ale! Pokud jde o naši dobrou pověst, tak to my Češi jsme teda přísní! Za křivé svědectví v Česku hrozí pachateli až 10 let vězení! V Indii jsou to maximálně 2 roky a v Anglii “pouhých” 6 měsíců. Co dodat?

Mimochodem i v Afganistanu, kolébce Talibanu a silně patriarchální společnosti, osobě, která násilím, vyhrožováním nebo podvodem porušuje cudnost jiného, nebo takový čin iniciuje, náleží trest odnětí svobody na sedm let.

PopisIndieČeská republikaAnglie
ZNÁSILNĚNÍSec. 375 Indian Penal Code 1860 (IPC)§ 241 Trestního zákona č.140/1961 Sb.Sec.1-3 The Sexual Offences Act 2003
Definicesexuální styk se ženou
a) proti její vůli
b) bez jejího souhlasu
c) z donucení pod hrozbou násilí, či smrti, zkreslování nebo podvodu
d) v době, kdy byla pod vlivem alkoholu nebo podvedena
c) trpí duševní poruchou
d) pokud je jí méně než 18 let. “
(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného,
(2) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.
(3)
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.
(4) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(1) pokud osoba A
a) záměrně penisem pronikne do pochvy, konečníku nebo úst jiné osoby (B),
(b) B nesouhlasí s pronikáním a
(c) A přiměřeně nevěří, že B. souhlasí.
(2) O tom, zda je víra rozumná, je třeba rozhodnout s ohledem na všechny okolnosti, včetně veškerých kroků, které osoba A podnikla ke zjištění, zda B souhlasí.
(3) Přestupek podle tohoto oddílu podrobně definuje Sec.75 a 76.


.
TrestSec. 376 IPC§ 241Trestního zákonaSec. 4 The Sexual Offences Act 2003
DefiniceKdo se dopustí znásilnění, bude potrestán přísným trestem odnětí svobody, který však nesmí být kratší než 10 let, ale který může být prodloužen na trest odnětí svobody na doživotí. Rovněž může být pokutován.Bude potrestán
(1) Odnětím svobody na dvě až osm let.
(2) Odnětím svobody na tři až deset let
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo trestem výjimečným.
Osoba, která se dopustí trestného činu podle tohoto odstavce, může být odsouzena k doživotnímu vězení.
POMLUVASec. 499 IPC§ 184 Trestního zákonaSec. 73 of the Coroners and Justice Act 2009
Definicekdo slovně, písemně, naznačováním nebo viditelnými vyobrazeními, učiní nebo zveřejní jakékoli obvinění týkající se jakékoli osoby, s úmyslem ublížit, poškodit pověst, či vést k hanobení této osoby.(1)Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
(2) spáchá-li pachatel čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
Trestní pomluva byla zrušena dne 12. ledna 2010 paragrafem 73 of the Coroners and Justice Act 2009. V minulosti bylo uplatněno pouze několik případů zákona o trestném činu urážky na cti
TrestSec. 500 IPC§ 184 Trestního zákona
Odnětí svobody maximálně na dva roky(1) Odnětí svobody až na 1 rok
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti
KŘIVÉ SVĚDECTVÍ, OBVINĚNÍSec. 209 IPC§ 345 Trestního zákonaSec. 5(2) of the Criminal Law Act 1967
DefiniceNepravdivé tvrzení u soudu jako trestný čin, za který lze uložit … že obviněný věděl, že tvrzení bylo nepravdivé; a. Nárok byl podán podvodně, nepoctivě nebo s úmyslem ublížit nebo obtěžovat jakoukoli osobu.(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu
(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání
(3) Kdo a) způsobí činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo
e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
(4) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

(2) Pokud osoba způsobí jakékoli nehospodárné zaměstnávání policie vědomým podáním nepravdivé zprávy, která má prokázat, že byl spáchán trestný čin, nebo vede k obavám o bezpečnost osob nebo majetku, nebo má tendenci prokázat, že má informační materiál k jakémukoli policejnímu vyšetřování
TrestOdnětí svobody až na dva roky a pokutu.(1) Odnětím svobody až na dva roky.
(2) odnětím svobody až na tři léta.
(3) Odnětím svobody na dva až osm let
(4) Odnětím svobody na tři až deset let
Zkrácené odsouzení k trestu odnětí svobody na nejvýše šest měsíců nebo k pokutě

Pořád čekám, že se tohoto tématu, které teď Dominik Feri přinesl na zlatém podnose, někdo z politiků chytí. My ženy si změnu zákona určitě zasloužíme. Mimochodem, v Indii trestné činy znásilnění vždy vyšetřují ženy policistky. Co třeba začít tímto?

Blanka Jeetendra Varma, Mumbai, květen 2021

Author: blankavarma

Vyrostla jsem v Praze a celý život toužila žít v Africe. Na chvilku jsem si to zkusila, ale osud mě nakonec zavál dál na východ, do Indie. A jsem mu za to vděčna. Život v cizině a vedle cizince může učinit život vzrušující. A to ten můj nepochybně je. Můžete ho prožívat se mnou, jestli chcete. Vítejte na palubě!

Leave a Reply