Varanasi

Co znamená Mekka pro muslimy, je bezpochyby Varanasi pro hinduisty. Z čehož ale rozhodně nevyplývá, že každý hinduista touží Varanasi navštívit. Hinduismus  respektuje svobodu a proto záleží především na věřících, kterého boha, či guru budou uctívat a kde a jak často se budou modlit.

Proč ale zrovna Varanasi?

Varanasi je nejen poutním místem,  ale již po tisíciletí  také  jedním z kulturních center severní Indie.  K největšímu rozkvětu města došlo za vlády Mugalského panovníka Aurangzeba. On, ač sám muslim, zde mimojiné nechal vybudovat desítky hinduistických chrámů. Nachází se zde proslulá Banaras Hindu University, jedna z největších univerzit Asie. A v neposlední řadě, Varanasi je  místo, kde údajně kolem r. 500 před n.l.  zahájil svou celoživotní  kazatelskou pouť samotný Buddha.

A také tudy  protéká posvátná řeka Ganga.

POSVÁTNÁ ŘEKA GANGA

Ganga je nejdelší řeka Indie, která pramení na severu v Himalájích, aby pak  posilněna mnoha dalšími přítoky, pokračovala na jihovýchod přes sousední Bangladéš do Bengálského zálivu.

Řeka, pojmenovaná po bohyni Ganga, měří téměř 2 700 km a za posvátnou je považována od nepaměti. Často bývá také nazývána matkou Indie. Její životodárná voda totiž již po tisíciletí zásobuje celá území, vinoucí se kolem jejich břehů. Bohužel dnes se  na mnoha místech  proměnila ve špinavou stoku, která svým znečištěním ohrožuje nejen miliony lidí, ale i mnohé živočichy. Je totiž nebezpečně kontaminována nekonečným přísunem popele z lidských ostatků, ale také odpadními vodami z městských kanalizací. Víra je však mocná a tak skutečnost, že nejšpinavější je právě ve Varanasi, její posvátnou moc nijak nesnižuje. Každý den k ní proudí stovky poutníků, aby zde vykonali modlitební rituály. A každý den přinášejí pozůstalí nový popel svých nejbližších, aby jej vložili do jejích vod.

POUTNÍ MÍSTO, nebo MĚSTO HŘÍŠNÍKů?

Ach ta karma…..

Tisícíleté město Varanasi, rozkládající se na břehu posvátné Gangy je duchovním centrem hinduismu.  Proto i v okamžiku smrti není pro hinduisty vhodnějšího místa, než právě zde. Díky tomu se i  toto město ve státě Uttar Pradesh, stalo tak trochu čekárnou na smrt. Každý den sem do ashramů přicházejí lidé, aby zde našli vykoupení a připravili se na svou poslední poutˇ.

Hinduisté totiž věří, že řeka v tomto místě má kouzelnou moc. Zpopelnění na jejích březích, či  pouhé vhození popele do řeky zejména zde ve Varanasi, přinese zemřelému okamžité spasení a očištění od všech pozemských hříchů. Čímž pádem už nebude reinkarnován třeba v zubožené trpící zvíře, protože do dalšího života  může vstoupit s čistým štítem.

POHŘEBIŠTĚ a GHÁTY

Věčně doutnající ohně na břehu řeky ve Varanasi nekompromisně připomínají  pomíjivost života. Jsou to duchovní místa, která slouží k poslednímu oddělení duše od těla. Hinduisté věří, že duše je v našem těle za celý život zabydlená a po tak dlouhé době souznění se jí nechce dobrovolně odejít. Jedině oheň jí to usnadní.

Denodenně sem k městskýcm gátům, kamenným vstupům do vody, proudí také celé zástupy zbožných poutníků, či hříšníků.  Za svítání i večer zde vykonávají své duchovní rituály, ať už jejich důvodem je asketismus, či očištění od nahromaděných hříchů, které tíží jejích svědomí.

HINDUISTICKÝ POHŘEBNÍ RITUÁL

Kremace, nebo-li spalování zemřelých, je tradiční součást hinduistické kultury a koná se většinou ještě tentýž den.  Těla jsou dnes zpravidla spalována v krematoriích. Tam se také sejde rodina a přátelé k poslednímu rozloučení se zesnulým. Na závěrečnou a milosrdnou cestu jej provází písně a modlitby. Celý obřad většinou vede kněz, nebo nejstarší syn a vůbec není smutný, jak jsme v západním světě zvyklí.

Po kremaci, která trvá asi dvě hodiny, pozůstalí obdrží popel, který pak synové, či mužští členové rodiny dopraví do řeky, která jej donese do moře a tím nebožtíka také připraví k dalšímu životu. V odlehlých vesnicích je tradiční způsob žehu v otevřeném ohni běžný. Spalování těla tímto způsobem však trvá i několik dnů. Což třeba ve Varanasi je velmi drahé. Říká se, že nejdražší dřevo z celé Indie  je právě zde….  I přesto, zdejší moderní krematorium spíše zeje prázdnotou. Na tomto posvátném místě vládne tradice a víra a tak obchod se smrtí může prosperovat dál.

RESPEKT a ZDRŽENLIVOST se TADY NOSÍ

Ač Varanasi patří mezi oblíbené turistické cíle, určitě to není místo pro každého.

Proto je  dobré si zde připomenout, že  kremace je všude na světě velmi osobní věc, kde pozůstalí netouží po obecenstvu a bleskujících fotoaparátech.  A naše pokorné chování a vhodné oblečení je nejlepší způsob, jak projevit  případnou soustrast, či úctu k tomuto posvátnému místu.

Blanka Jeetendra Varma, Mumbai, Indie,září 2019

Author: blankavarma

Vyrostla jsem v Praze a celý život toužila žít v Africe. Na chvilku jsem si to zkusila, ale osud mě nakonec zavál dál na východ, do Indie. A jsem mu za to vděčna. Život v cizině a vedle cizince může učinit život vzrušující. A to ten můj nepochybně je. Můžete ho prožívat se mnou, jestli chcete. Vítejte na palubě!

Leave a Reply