Indie, pravdy a mýty

INDICKÉ SVATBY JSOU VŽDY DOMLUVENÉ a BEZ LÁSKY

Pravda i lež. Zamilované páry můžete v Indii potkat na každém rohu.  Jejich sňatku se pak říká “Love marriage”.  Svatby “bez lásky” jsou možná častější, určitě však nejsou vynucené. A to, že se mladí lídé poznají až během námluv, vůbec neznamená, že se do sebe nezamilují. Nopak. Ve většině případů v sobě najdou zalíbení. Téměř všechny sňatky v Indii jsou však předem domluvené. Je totiž třeba, aby se kromě snoubenců, vzájemně poznaly také rodiny a hlavně pořešily praktické věci. Vyžadování věna  je sice dnes nezákonné,  zcela určitě ale na něj přijde před svatbou řeč.

Občas se stává, že se zamilovaný pár vezme potají, proti vůli rodičů a pak doufají, že čas a vnoučata je nakonec obměkčí. Mladí a vzdělaní  Indové jsou dnes na rodičích  ekonomicky nezávislí, přesto jejich názor respektují.  Věří, že sňatek je na celý život a fungující vztah  v rodině je základem pro šťastnou budoucnost.

HOVĚZÍ NIKDY

Pravda i lež. Kráva je v Indii uctívána jako posvátné zvíře. Pro hinduisty je také symbolem života, protože lidem po staletí dává mléko a pomáhá jim s obděláváním půdy.  Za porážku krávy kvůli masu v Indii hrozí několikaleté vězení. Nicméně žijí zde i miliony strávníků jiných vyznání, kteří si jídelníček bez hovězího představit neumějí. A mají ho mít, jen nesmí být z domácího chovu.

Importovaného hovězího masa se totiž zákaz netýká. Běžně jej však v restauraci na jídelním lístku nenajdete. Musíte si jej vypátrat. Bez ohledu na víru, či mlsný jazyk, je totiž Holy cow  respektována. A když už hřešíme, nedáváme to na odiv.

ZÁKAZ LEVÉ RUKY

Lež. Protože, proč by leváci nemohli jíst levou rukou? Nejen Indové, ale mnoho dalších národů jedí rukama. Hmat je totiž dalším chuťovým čidlem. Ta druhá ruka není “špinavá”, protože ji používáme na toaletě, ale jednoduše proto, že jednou rukou jíme a druhou si podáváme jídlo přílohy, pití.  Tradice čisté a špinavé ruky pochází z historie, na druhou stranu Indové jsou velmi čistotný národ, před každým jídlem si pečlivě omyjí ruce. Po jídle znovu a také si vyplachují ústa.

Je pravda, že toaletní papír se zde až tolik nepoužívá. K vybavení každého záchodu však patří  kohoutek s vodou, či ruční sprška. Tento způsob je mnohem hygieničtější a bezesporu šetří životní prostředí.

INDIE JE CHUDÁ ZEMĚ

Lež. Přirozeně, na první pohled to tak může vypadat.  Indie je druhá nejlidnatější země světa a nachází se převážně v subtropickém pásmu.  Proto zde mnoho lidí tráví život na ulici. Turista, přijíždějící do země snadno nabyde dojmu, že to, co vidí, je běžný život bez rozdílu.  Tak to není..  Způsob života obyčejných  lidí v Indii je většinou jejich svobodná volba. Mnozí by nikdy nevyměnili svobodu ulice za dobře placenou práci od rána do večera. Jiní zase opustí školu dříve, než dokončí základní 12ti leté vzdělání.  Navíc chudí lidé požívají v Indii  mnoho výhod. Indické chrámy také nabízejí zdarma jídlo pro příchozí, bez rozdílu víry.

Je třeba si  rovněž uvědomit důležitý fakt, že jednoduchý způsob života neznamená vždy chudobu.  Indie patří mezi nejrychlejší ekonomiky světa a s ní bohatnou i lidé. Dnešní střední třída se stále rozrůstá a její životní standard je hodně podobný tomu Evropskému. Pak jsou zde miliony  bohatých a velmi bohatých. Ty však jen tak nepotkáte. Možná zahlédnete jejich limuzínu, s řidičem. Na poměrně početnou vrstvu těch nejbohatších však nenarazíte většinou vůbec. Leda, že by Vás někdo osobně pozval do některého z   prestižních klubů, za jejichž členství se platí milionové poplatky.

KASTOVNÍ SYSTÉM

Pravda. Indický kastovní systém je neúprosný. A bohužel stále hluboce zakořeněn napříč všemi náboženstvími. V minulosti již byly učiněny marné  pokusy o jeho odstranění.  Nepodařilo se to ani samotnému Mahatma Gandhimu, jež sám pocházel ze střední kasty. Kasty se dělí na 5. základních kategorií. Úplně nejníže jsou Dalitové, tzv. nedotknutelní. Tento nedůstojný název si vysloužili díky špinavé práci, jako  je čištění kanalizací, umývání toalet, kterou nikdo jiný dělat nechce.  Na nejvyšším stupni si stojí Brahmové, v minulosti kněží. Brahmové dokonce stojí v kastovním systému výše, než samotní králové.

Kasta se dědí z generace na generaci, je zapsána v rodném listu a nelze ji nikdy změnit. Vůbec však nesouvisí s ekonomickou situací jedince, nebo rodiny. Příkladem může být i současný prezident, nebo premiér. Oba tito nejmocnější muži Indie pocházejí z nízké kasty.

Blanka Jeetendra Varma, Mumbai, Indie, srpen 2019

Author: blankavarma

Vyrostla jsem v Praze a celý život toužila žít v Africe. Na chvilku jsem si to zkusila, ale osud mě nakonec zavál dál na východ, do Indie. A jsem mu za to vděčna. Život v cizině a vedle cizince může učinit život vzrušující. A to ten můj nepochybně je. Můžete ho prožívat se mnou, jestli chcete. Vítejte na palubě!

2 thoughts

  1. Narazila jsem na Váš blog náhodou, díky facebooku (God bless FCB) a hltám všechno, co jste napsala. Díky 🙂

Leave a Reply